GK Questions In Marathi | PYQ

GK Questions In Marathi

GK Questions In Marathi स्पर्धा परीक्षांमध्ये बर्‍याचदा विषयांच्या विस्तृत श्रेणीबद्दल प्रश्नांचा समावेश होतो आणि यापैकी एक विषय म्हणजे सामान्य ज्ञान (GK). GK मध्ये चालू घडामोडी, विज्ञान, इतिहास, क्रीडा, राजकारण आणि भूगोल यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. कारण जाणून घेण्यासारखे बरेच काही आहे, GK साठी अभ्यास करणे खरोखर कठीण असू शकते आणि अभ्यासक्रमात सर्वकाही समाविष्ट करणे कठीण …

Read more

Categories PYQ

अलंकार व अलंकाराचे प्रकार | मराठी

अलंकार व अलंकाराचे प्रकार

अलंकार म्हणजे दागिना , ज्याप्रकारे मनुष्याला सुंदर देखणे दिसण्यासाठी दागिन्याची किंवा चांगल्या कपड्यांची गरज असते त्याप्रमाणे भाषेला सुद्धा शोभा आणण्यासाठी आपण भाषेचे जे काही गुणधर्म वापरतो त्यास ‘अलंकार’ असे म्हणतात. कधी दोन गोष्टीतील साम्य दाखवून कधी विरोध दाखवून कधी नाद निर्मिती करून तर कधी शब्दांमध्ये विस्तार करून तर कधी कधी एखाद्या कल्पनेला विस्तारून अक्षररचनेत निर्माण …

Read more